Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

 • My First Blog Post

  31.08.2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Ածանցավոր բառեր

  10.11.2019 by

  արմատներ՝ գլուխ, ընկեր, լույս, խաղաղ, գիր, քար, միտ, կույր, սև, ջուր ածանցներ՝ ավոր, ություն, ական, եղեն, ք, իչ, անալ, ային գլխավոր, ընկերական, լուսեղեն, խաղաղություն, գրիչ, քարանալ, միտք, կուրանալ, սևավոր, ջրային

 • Բառեր

  07.11.2019 by

  լույս-լուսավոր, լուսամփոփ, լուսամուտ գույն- գույնզգույն, գույներ, գունառատ տուն- տներ, տանտեր, տնակ դաս- դասընկեր, դսասամիջոց, դասատու գիր- գրել, գրատախտակ, գիրք քար- քարե, քարեր, քարքարոտ դուռ- դռներ, դռնեդուռ, դռնփակ ձայն- անձայն, ձայնալար, ձայնարկել սուտ- ստել, սուտլիկ, ստահոտ արև- արևածագ, արևածաղիկ, արևոտ

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы